Een verbouwing kost altijd de benodigde voorbereiding. Zorg er voor dat je bij het voorbereiden van de verbouwing ook nagaat of je een bouwvergunning nodig hebt voor de geplande werkzaamheden. Het zou namelijk vervelend zijn als je tijd en geld in de verbouwing hebt gestoken en een brief krijgt van de gemeente waarin  gesommeerd wordt om dit ongedaan te maken.

Er zijn een aantal verbouwingen waarvoor in ieder geval een vergunning nodig zal hebben, het gaat dan om:

  • Wijzigingen aan monumentale gebouwen;
  • Het veranderen van de constructie van een gebouw;
  • Wijzigingen aan voorgevels; Uitbreiden van de woning;
  • Wijzigingen die afwijken van een bestemmingsplan;
  • Het samenvoegen van woningen;

Ben je er niet zeker van of de verbouwing die jij wenst uit te voeren hieronder valt, neem dan een kijkje op de website van de rijksoverheid. Hier kun je nalezen in welke gevallen een bouwvergunning nodig is.

Maar wat gebeurt er nu wanneer je toch gaat verbouwen zonder bouwvergunning, terwijl je wel een vergunning had moeten hebben? Op het moment dat de gemeente erachter komt dat je zonder bouwvergunning een verbouwing heeft uitgevoerd, dan is de gemeente verplicht om daartegen handhavend op te treden. De gemeente doet dit door jou een brief te sturen waarin staat dat jij onder straffe van een last onder dwangsom verplicht bent om het bouwwerk alsnog af te breken. Doe je dit niet, dan zal je de dwangsom moeten betalen die in de brief vermeld staat. Daarnaast blijf je nog steeds verplicht om de verbouwing ongedaan te maken. Zorg er daarom altijd voor dat je nagaat of er een vergunning nodig is. Twijfel je, neem dan contact op met de gemeente om dit na te vragen. Blijkt dat je een vergunning nodig hebt, vraag deze dan ook altijd aan. Je kunt ervan uitgaan dat de verbouwing altijd opgemerkt zal worden op een bepaald moment.